Dojon säännöt

Seuraavassa on joitakin yleisiä periaatteita ja tietoja Dojon käyttöön liittyen.

  • Dojon tatamia käytetään ainoastaan puhtain paljain jaloin. Tatamille ei saa myöskään viedä esineitä, jotka voivat vahingoittaa tai värjätä sitä. Tatamille mahdollisesti tulevat tahrat tulee pyyhkiä välittömästi.

  • Tatamin vapautuminen on varatun vuoron päättyessä on tehtävä täsmällisesti ja ajallaan, jotta seuraava varaaja voi aloittaa oman vuoronsa ajallaan

  • Dojon alaovea ei saa jättää koskaan vartioimatta auki, eikä sivullisia päästää samalla avauksella sisään, vaan heidän on avattava ovi omalla kulkukortillaan osoittaen kulkuoikeutensa esim. kuntosalille.  Viimeinen tilan käyttäjä sammuttaa valot ja sulkee ovet.

  • Dojon tilat pidetään siisteinä yhteisvastuullisesti. Vaatteita ja varusteita säilytetään niille varatuissa paikoissa. Roskille löytyy roskakorit teehuoneesta, keittiöstä ja wc -tilasta.  

  • Dojon keittiössä on ensiapukaappi, mikä on tarkoitettu kaikkien käyttäjien ensiaputilanteisiin.